Yayın Politikası

Odak ve Kapsam

İbn Haldun Çalışmaları Dergisi (e-ISSN 2651-379X), İbn Haldun Üniversitesi’nin yayın organıdır. Dergi; dil, edebiyat, tarih, sanat, mimari, sosyoloji, ilahiyat ile insan ve toplum bilimleri alanlarında özgün bilimsel Türkçe, İngilizce ve Arapça makaleler yayımlar. 

İbn Haldun Çalışmaları Dergisi hakemli bir dergidir ve 2017 yılından itibaren yılda 2 kez, Ocak ve Temmuz aylarında yayımlanır. Yayımlanan yazılarda belirtilen düşünce ve görüşlerden yazar(lar)ı sorumludur.

 

Bölüm Politikaları

Kapak, Kurullar ve Bibliyografik Bilgi

Bu bölümde, derginin ilgili sayısının dış kapağı ile künye ve kurullar bilgisinin yer aldığı sayfalar yayımlanır.

Seçilmemiş Açık Başvurular Seçilmemiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

Editörden

Bu bölümde, Yayın Kurulu Başkanı'nın okuyuculara iletmek istediği mesajlar yayımlanır.

Seçilmemiş Açık Başvurular Seçilmemiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

Makaleler

Bu bölümde, dergimiz kuralları gereği en az iki hakemin değerlendirmesinden geçen makaleler yayımlanır.

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

Kitap İncelemesi

Bu bölümde, kitap incelemeleri yayımlanır.

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş
 

Değerlendirme Süreci

İbn Haldun Çalışmaları Dergisi'nde çift-kör hakemlik uygulanır. Hem değerlendirmeyi yapan hakemin hem de yazar kimliği saklı tutulur. Gizlilik inceleme süreci boyunca devam eder.

İbn Haldun Çalışmaları Dergisi'ne gönderilen makaleler iki hakem tarafından değerlendirilir. Hakemlerden birinin olumsuz, diğerinin olumlu görüş bildirmesi durumunda Yayın Kurulu hakem raporlarını inceleyerek makalenin işlem sürecini üçüncü bir hakeme gönderme yönünde ya da yazarına iade etme şeklinde belirler. Makalenin yayımlanabilmesi için en az iki hakemin olumlu görüş bildirmesi gerekir. Hakemler değerlendirme sonucunu editöre gönderirken aşağıdaki adımları izlemelidir:

A) Makale Değerlendirme Sonucunu İletmek İçin Sisteme Giriş

Sisteme iki şekilde girilebilir:
1) İbn Haldun Çalışmaları Dergisi makalelerin değerlendirmesinde hakemlere kolaylık sağlamak bakımından tek tıkla hakem erişimi seçeneğini kullanır. Dolayısıyla dergi değerlendirme sayfasına ulaşabilmek için editör tarafından gönderilen değerlendirme istek postasının içindeki bağlantıya tıklanması yeterlidir. Bu bağlantı hakeme özel üretilmiştir ve kullanıcı adı ve şifreye gerek kalmadan doğrudan sisteme giriş yapmaya aracılık eder.

2) İsteğine bağlı olarak aşağıdaki adımlar izelenerek de sisteme giriş yapılabilir:

  • http://journal.ihu.edu.tr adresi aracılığıyla Dergi sayfasına giriniz.
  • Gezinme çubuğundaki Kullanıcı seçeneği aracılığı ile sisteme giriş yapınız.
  • Değerlendirilmek üzere gönderilen makale adı/adları Etkin Öneri sayfasında listelenecektir. Değerlendirme sayfasına geçmek için makale adı üzerine tıklayınız.
  • # Değerlendirme sayfasında öncelikle "Değerlendirilecek Başvurular" ve " Değerlendirme Zamanlaması" başlıklarına göz atınız.
  • Kullanıcı adı ve şifrenizi anımsamıyorsanız Kullanıcı seçeneği kısmında "Şifrenizi mi unuttunuz?" bağlantısı aracılığı ile şifrenizin gönderilmesini sağlayabilirsiniz.

B) Değerlendirme Basamakları

"Değerlendirme basamaklarını kontrol ediniz" başlığı altında sırasıyla:

1) Editörün bilgilendirilmesi ve diğer adımların aktif hale gelebilmesi için Değerlendirmeyi Yapacağım" ifadesinin yanıdaki simgeye tıklayınız. Değerlendirmeyi kabul etmiyorsanız Değerlendirmeyi Yapamayacağım ifadesinin yanındaki simgeye tıklarak otomatik olarak oluşturulacak e-mektubunu editöre gönderiniz. Değerlendirmeyi kabul ettiyseniz bundan sonraki basamakları sırasıyla izleyerek değerlendirmenizi tamamlayınız.

2) Hakem Rehberi inceleme uyarısı bilgilendirme bakımından bu adımda verilir.

3) Değerlendirilmek üzere sunulan makaleyi ve varsa eklerini açmak/indirmek için dosya isim/isimlerine tıklayınız. Değrlendirmenizi ekrandan yapabileceğiniz gibi bilgisayarınıza kaydederek de yapabilirsiniz. Eğer makaleyi bilgisayarınıza indirdiyseniz veya çıktısını aldıysanız, sistemden çıkış yapabilirsiniz. İncelemenizi tamamlayınca yeniden sisteme giriş yaparak kalan adımları takip ederek değerlendirmenizi tamamlayabilirsiniz.

4) Bu adımdaki ifadenin sonunda afktif hale gelecek simgeye tıklayarak, makalenin değerlendirlimesiyle ilgili görüş ve yorumlarınızı editöre iletmek üzere açılacak değerlendirme formuna yazabilirsiniz.

5) Eğer değerlendirmenizi başka bir ortamda hazırladıysanız (Ör. MS Word), dosyanızı bu seçenekteki Dosya Gönder seçeneği aracılığı ile editöre iletilmek üzere sisteme yükleyebilirsiniz.

6) Bu adımda değerlendirme sonucu editöre iletilir. Değerlendirmenizi editöre göndermek için 3. adımdaki bağlantıda verilen simğeye tıklayarak açılacak formu doldurunuz. Eğer bu forma ek olarak bir dosya yüklemek isterseniz 5. adımdaki dosya yolu seçeneğini kullanabilirsiniz. 4. adımda formu doldurduktan sonra 6. adımdaki değerlendirme seçenekleri aktif hale gelecektir. Bu aşamada makale ile ilgili kararınızı Öneri kutusundaki seçereklerden uygun olanını seçerek editöre iletilmek üzere sisteme kaydedebilirsiniz. Değerlendirmeyi Editöre Gönder butonuna tıklayınca size sorulan "Kararınızı kaydettikten sonra bu değerlendirmede başka bir değişiklik yapamazsınız! Devam etmek istiyor musunuz?" şeklinde onay istenecektir. Seçenek onaylanınca ekrana gelen hazır e-posta gönderme penceresi aracılığı ile sonucu editöre bildiriniz. Bu işlemin ardından sistem değerlendirme raporunu ekrana yansıtacaktır.

Hakemlerin raporları tamamlandıktan sonra yazılar, Yayın Kurulu’nun onaylaması durumunda yayıma hazır hale gelir ve kabul sırası dikkate alınarak uygun görülen sayıda yayımlanır.

 

Yayın Sıklığı

İbn Haldun Çalışmaları Dergisi Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanır. Dergiye belli bir sayı için makale kabul edilmemektedir. Yazarlar istediği zaman makalesini gönderebilir. Değerlendirme süreci tamamlanan makaleler geliş tarihi dikkate alınarak yayımlanır.

 

Açık Erişim Politikası

İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, kamuoyunda serbestçe araştırma yapmanın daha büyük bir küresel bilgi alışverişini desteklediği ilkesine dayanarak içeriğini anında açık erişim sunar. Derginin yayınlarında ambargo uygulanmaz. Gönderi ve kabul tarihleri, yayın tarihleriyle birlikte, her makale için PDF dosyada üzerinde verilir.

Yayınlanan makalelerin yazarları telif hakkı sahibi olarak kalır ve üçüncü taraflara, makaleyi Creative Commons lisans sözleşmesine göre kullanma, çoğaltma ve paylaşma hakkı verir. 

Yazarların makalelerini kurumsal arşivlerde depolamalarını teşvik eder.

 

İndekslendiği Kaynaklar

 

Listeleyen Diğer Kaynaklar ve Servisler

 

Gönderi / Makale İşlem Ücreti

İbn Haldun Çalışmaları Dergisi açık erişim bir dergidir. Dergi yazarlardan gönderi ve makale işlem ücreti talep etmez.

 

Arşivleme

İbn Haldun Çalışmaları Dergisi'ne ait tüm üst veriler ve yayımlanmış makaleler günlük olarak yedeklenir ve üçüncü parti bir sunucuda erişime kapalı bir şekilde saklanır. Ayrıca İbn Haldun Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi aracılığıyla yayımlanmış sayıların üst verileri ve makaleleri saklanmakta ve erişime sunulmaktadır.

 

İntihal Denetimi

İbn Haldun Çalışmaları Dergisi yayın etiği gereği "Kör Hakemlik Değerlendirme Süreci"nden geçmiş her çalışmanın bütünlüğünü korumak adına intihal denetiminden geçirilmesini zorunlu kılar. Bu kapsamda her çalışma yayın kurulunun uygun bulduğu intihal denetim sisteminden geçirilir.

İntihal denetimi Turnitin yazılımları aracılığıyla gerçekleştirilir. Her çalışmanın yazılımlar aracılığıyla ortaya çıkan eşleşmeleri derinlemesine incelenerek gönderme ve atıfı doğru olan eşleşmeler ayıklanır. Ayıklama sonucunda kalan eşleşmeler incelenerek hatalar tespit edilir ve yayın kurulu için raporlaştırılır. Yayın kurulu her çalışmanın intihal denetim raporu ışığında çalışma hakkında nihai kararını verir. Raporda yer alan hataların yazarlar tarafından düzeltilmesi istenebilir veya çalışma yazarlara iade edilebilir.