Süleymanov, A. “Türk Dünyasında Kimlik Arayışları Ve İbn Haldun”. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, c. 2, sy 2, Kasım 2018, ss. 151-60, doi:10.36657/ihcd.2017.29.