Karşılaştırılmalı Bir Çalışma: İbn-i Haldun’un Asabiyesi ve Habermas’ın Hayat-Evreni

Yazarlar

  • Bünyamin Duran Celal Bayar Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.36657/ihcd.2021.81

Anahtar Kelimeler:

İbn-i Haldun, Jürgen Habermas, Asabiye, Sosyal Entegrasyon, Hayat-Evreni

Özet

Bu çalışmada genel olarak Habermas'ın ‘hayat-evreni’ teorisi ile İbn Haldun'un asabiye teorisi karşılaştırmalı olarak incelenecektir. Habermas, Derrida'nın ölümünden sonra çağımızda yaşayan en büyük filozof ve sosyolog olarak bilinir. İbn Haldun, modern sosyolojinin kurucu babası olarak kabul edilir. Tarihsel olayları deterministik bir şekilde, sebep-sonuç ilişkisi ile analiz etmesiyle ünlüdür. Geliştirdiği kavram ve fikirleri Habermas'ın belirli teorileriyle, özellikle sosyo-ekonomik açıdan karşılaştırmanın çok verimli bir çalışma olacağını düşünüyorum. Bu çalışmada öncelikle Habermas’ın teorisinde kültürel yeniden üretim ve bunun sosyal entegrasyon, aidiyet oluşumu, sosyalleşme, sorumluluk bilinci, dayanışma ve sosyal meşruiyet gibi sonuçların işlevlerini incelenecektir. Daha sonra bunların karşılıklarını İbn Haldun'un asabiye teorisinde araştırılacaktır.

Yayınlanmış

15.07.2021

Nasıl Atıf Yapılır

Duran, B. (2021). Karşılaştırılmalı Bir Çalışma: İbn-i Haldun’un Asabiyesi ve Habermas’ın Hayat-Evreni. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 6(2), 129–143. https://doi.org/10.36657/ihcd.2021.81

Sayı

Bölüm

Makaleler