Modernite ve Modernizm: Batı-İçi Bir Tartışma

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.36657/ihcd.2021.79

Anahtar Kelimeler:

Modernite, Modernizm, Aydınlanma, Kapitalizm, Us

Özet

Modernite (modernlik) ve modernizm kavramları gerek sosyal bilim yazınında gerekse gündelik hayatta sıklıkla karşımıza çıkan kavramlar olmalarına rağmen, kavramların kuşattıkları anlam alanı ve birbirleri ile ayrıştıkları yönler hakkında yaygın bir kafa karışıklığı vardır. Söz konusu kafa karışıklığı birçok akademik eserde bile kavramların yerli yersiz, anlamlarına uygun olmayan bağlamlarda yahut birbirlerinin yerine kullanılması gibi karmaşık durumları ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışmanın amacı “modernite” (modernlik) ve “modernizm” kavramlarının anlam alanlarının farklılaştıkları ve kesiştikleri noktaları açık bir biçimde göstermenin yanı sıra ortaya çıktıkları tarihsel ve toplumsal bağlama işaret ederek, Batı-içi bir tartışma olarak özelliklerini açıklamaya çalışmaktır. Çalışmada, bu kavramlar çerçevesinde ortaya çıkan başlıca tartışmalar karşılaştırmalı analiz yöntemi ile incelenmiş, modernitenin, 19. yüzyıl sonrası Batı’nın tarihsel hikayesi olarak; modernizmin ise modernitenin kültürü olarak anlaşılabileceği ortaya konmuştur.

İndir

Yayınlanmış

15.07.2021

Nasıl Atıf Yapılır

Altun, F. (2021). Modernite ve Modernizm: Batı-İçi Bir Tartışma. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 6(2), 95–120. https://doi.org/10.36657/ihcd.2021.79

Sayı

Bölüm

Makaleler