Latin Amerika’da İslam: Göçlerin Başlangıcı ve Devam Etmesi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.36657/ihcd.2021.80

Anahtar Kelimeler:

Islam in Latin America, Arap Migration to Latin America, Turks in Latin America, Turk Migration to Latin America, Ottomans in Latin America

Özet

Göç sırasında bireyler ve gruplar farklı ekonomik ve sosyal nedenlerden dolayı farklı yerlere dağılmaktadırlar. Amerika kıtası, sonradan keşfedilen ve dünyanın her yerinden insanların gelip yerleştiği bir yerdir. Kolanızaysan sürecinden sonra, Latin Amerika çok kültürlü ve etnik-ırksal olarak insanların kaynaştığı bir yer olmuştur. Fakat, geçmişte unutulan, çok iyi bilinmeyen ve bu günde pek hatırlanmayan, oysaki yeni fırsatlar getirebilecek olan bir grup var ki onlarda Müslümanlardır. Diğer taraftan, İslam’ın Latin Amerika’ya nasıl geldiği konusunda tarihi kaynakların eksikliği ve bir fikir birliğinin olmaması bu konunun araştırılması için bir sorun oluşturmaktadır. Bu yazının amacımda Amerika kıtasının keşfinden beri, burada olan İslam topluluklarının kısa tarihini, tarihsel süreç içerisinde kronolojik olarak incelemektir. Kölelik, kolonizasyon dönemi ve kolonizasyon sonrası olmak üzere üç dönem belirlenmiştir. Bu dönemler içerisinde İslam’ın bu kıtaya nasıl geldiği ve geliştiği araştırılmıştır. İslam’ın Latin Amerika da nasıl gelişeceği ve bu kıtanın çok kültürlü ve çok farklı kesimlerden oluşan etnik ve ırksal yapısını nasıl zenginleştireceğini gelecek yıllar gösterecektir.

İndir

Yayınlanmış

15.07.2021

Nasıl Atıf Yapılır

Bulut, S., & Garcia, D. U. . (2021). Latin Amerika’da İslam: Göçlerin Başlangıcı ve Devam Etmesi. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 6(2), 121–128. https://doi.org/10.36657/ihcd.2021.80

Sayı

Bölüm

Makaleler