Televizyon ve Sosyal Medyanın Çocuklar Üzerindeki Etkileri ve Yapılması Gerekenler

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.36657/ihcd.2021.74

Anahtar Kelimeler:

Sosyal Medya Kullanımı, Çocuklar ve Televizyon, Çocuklar ve Sosyal Medya, Sosyal Medyanın Yıkıcı Etkileri

Özet

Televizyon ve sosyal medya artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bu medya organlarının çok sayıda faydasının yanında zararları da bulunmaktadır.  Bunlar en çok çocukları etkilemekte ve onları için zararlı sonuçlar oluşturmaktadır. Bunu ailelerin tek başına engellemesi mümkün değildir. O nedenle, okulların ve sağlık kuruluşlarının medya eğitimine önem vermesi ve bu konuda duyarlılık geliştirmesi önemlidir. Medyanın zararlı etkileri ancak ulusal düzeyde bir koruma ile önleme programı ve politikası olursa etkili olabilecektir. Buradan hareketle vatandaşların ve sivil toplum örgütlerinin ulusal düzeyde bir farkındalık oluşturarak,  hükümetler üzerinde  oluşturacağı baskı yoluyla politika değişimine gitmeleri sağlanmalıdır. Diğer yandan, televizyon kanalları, sosyal medya platformları ve eğlence endistürüsün tümü de sorumlu davranmaya teşvik edilmeli ve baskı yapılmalıdır. Bu,   toplumsal düzeyde bir  halk sağlığı sorunudur o nedenle toplumdaki herkesi ve toplumun her katmanını ilgilendiren bir sorun olarak ele alınmalıdır.

İndir

Yayınlanmış

28.01.2021

Nasıl Atıf Yapılır

Bulut, S. (2021). Televizyon ve Sosyal Medyanın Çocuklar Üzerindeki Etkileri ve Yapılması Gerekenler. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 6(1), 1–12. https://doi.org/10.36657/ihcd.2021.74

Sayı

Bölüm

Makaleler